مقالات

 دامین (Domain) چیست؟

به طور کامل و واضح ، میتوان گفت همانطور که هر کدام از ما یک نام اختصاص به خود داریم ، وب سایت ها...

 دیتابیس (Database) چیست؟

دیتابیس (Database) یا همان پایگاه داده ، محلی برای نگه داری و ذخیره کردن اطلاعات سایت از جمله ،...