هاست 512 مگ
فضا 512 مگابایت پهنای باند نامحدود ساب دومین 10 عدد دومین 1 عدد اکانت ایمیل 10 عدد اکانت اف تی پی 1 عدد تحویل آنی ، پس از پرداخت

40,000 ريال

ماهانه

هاست یک گیگ
فضا 10240 مگابایت پهنای باند نامحدود ساب دومین 10 عدد دومین 1 عدد اکانت ایمیل 10 عدد اکانت اف تی پی 1 عدد تحویل آنی ، پس از پرداخت

55,000 ريال

ماهانه

هاست صد مگابایت
فضا 100 مگابایت پهنای باند نامحدود ساب دومین 10 عدد دومین 1 عدد اکانت ایمیل 10 عدد اکانت اف تی پی 1 عدد تحویل آنی ، پس از پرداخت

25,000 ريال

ماهانه