هاست دانلود ده گیگ
فضا 10240 مگابایت پهنای باند نامحدود اس اس ال رایگان دارد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD تحویل آنی ، پس از پرداخت

140,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود بیست گیگ
فضا 20480 مگابایت پهنای باند نامحدود اس اس ال رایگان دارد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD تحویل آنی ، پس از پرداخت

200,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود سی گیگ
فضا 30960 مگابایت پهنای باند نامحدود اس اس ال رایگان دارد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD تحویل آنی ، پس از پرداخت

300,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود پنجاه گیگ
فضا 51200 مگابایت پهنای باند نامحدود اس اس ال رایگان دارد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD تحویل آنی ، پس از پرداخت

500,000 ريال

ماهانه

هاست دانلود صد گیگ
فضا 102400 مگابایت پهنای باند نامحدود اس اس ال رایگان دارد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD تحویل آنی ، پس از پرداخت

1,000,000 ريال

ماهانه