پلن 1
رم 1024 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 15 گیگابایت پردازنده 1 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

520,000 ريال

ماهانه

پلن 2
رم 2048 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 20 گیگابایت پردازنده 2 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

620,000 ريال

ماهانه

پلن 3
رم 3072 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 25 گیگابایت پردازنده 1 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

980,000 ريال

ماهانه

پلن 4
رم 4096 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 35 گیگابایت پردازنده 4 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

1,160,000 ريال

ماهانه

پلن 5
رم 6144 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 45 گیگابایت پردازنده 6 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

1,500,000 ريال

ماهانه

پلن 6
رم 8192 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 60 گیگابایت پردازنده 8 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

2,000,000 ريال

ماهانه

پلن 6
رم 16384 مگابایت پهنای باند نامحدود فضای هارد دیسک 120 گیگابایت پردازنده 8 هسته نوع پردازنده Core i7 پورت 1 گیگ دیتاسنتر هتزنرآنلاین لوکیشن فنلاند سیستم عامل به انتخاب کاربر (Windows , Centos Linux , Ubuntu Linux) مجازی ساز VMware

3,400,000 ريال

ماهانه