پلن 1 (10 موجود است)
فضا 2048 مگابایت پهنای باند نامحدود دومین 2 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد اکانت FTP 2 عدد کنترل پنل Directadmin وبسرور Nginx

150,000 ريال

ماهانه

پلن 2 (8 موجود است)
فضا 4096 مگابایت پهنای باند نامحدود دومین 2 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد اکانت FTP 2 عدد کنترل پنل Directadmin وبسرور Nginx

210,000 ريال

ماهانه

پلن 3 (5 موجود است)
فضا 5120 مگابایت پهنای باند نامحدود دومین 2 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد اکانت FTP 2 عدد کنترل پنل Directadmin وبسرور Nginx

250,000 ريال

ماهانه