هاست 512 مگابایت
فضا 512 مگابایت پهنای باند نامحدود دیتابیس 5 عدد دامنه 5 عدد ساب دومین 10 عدد کنترل پنل Cpanel دیتاسنتر Hetzner Online لوکیشن Germany

1,200,000 ريال

ماهانه

هاست 768 مگابایت
فضا 768 مگابایت پهنای باند نامحدود دیتابیس 5 عدد دامنه 5 عدد ساب دومین 10 عدد کنترل پنل Cpanel دیتاسنتر Hetzner Online لوکیشن Germany

1,800,000 ريال

ماهانه

هاست یک گیگابایت
فضا 1024 مگابایت پهنای باند نامحدود دیتابیس 5 عدد دامنه 5 عدد ساب دومین 10 عدد کنترل پنل Cpanel دیتاسنتر Hetzner Online لوکیشن Germany

2,400,000 ريال

ماهانه