هاست یک گیگ
فضا 1024 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 10 عدد اکانت اف تی پی 2 عدد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

70,000 ريال

ماهانه

هاست دو گیگ
فضا 2048 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 10 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

90,000 ريال

ماهانه

هاست سه گیگ
فضا 3072 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

110,000 ريال

ماهانه

هاست چهار گیگ
فضا 4096 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

130,000 ريال

ماهانه

هاست پنح گیگ
فضا 5120 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

150,000 ريال

ماهانه

هاست شش گیگ
فضا 6144 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 10 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

170,000 ريال

ماهانه

هاست ده گیگ
فضا 10240 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 10 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 15 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن آلمان نوع هارد SSD کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور apache اس اس ال رایگان دارد تحویل آنی ، پس از پرداخت

200,000 ريال

ماهانه