هاست یک گیگ
فضا 1 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 5 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد دامین 5 عدد وبسرور لایت اسپید SSL رایگان دارد آنتی شلر CXS آنتی دیداس دارد آنتی ویروس دارد لوکیشن فنلاند دیتاسنتر هتزنر

250,000 ريال

ماهانه

هاست دو گیگ
فضا 2 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 5 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 5 عدد دامین 5 عدد وبسرور لایت اسپید SSL رایگان دارد آنتی شلر CXS آنتی دیداس دارد آنتی ویروس دارد لوکیشن فنلاند دیتاسنتر هتزنر

300,000 ريال

ماهانه

هاست سه گیگ
فضا 3 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 2 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد وبسرور لایت اسپید SSL رایگان دارد آنتی شلر CXS آنتی دیداس دارد آنتی ویروس دارد لوکیشن فنلاند دیتاسنتر هتزنر

350,000 ريال

ماهانه

هاست چهار گیگ
فضا 4 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد وبسرور لایت اسپید SSL رایگان دارد آنتی شلر CXS آنتی دیداس دارد آنتی ویروس دارد لوکیشن فنلاند دیتاسنتر هتزنر

400,000 ريال

ماهانه

هاست پنج گیگ
فضا 5 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 10 عدد دامین 5 عدد وبسرور لایت اسپید SSL رایگان دارد آنتی شلر CXS آنتی دیداس دارد آنتی ویروس دارد لوکیشن فنلاند دیتاسنتر هتزنر

500,000 ريال

ماهانه

هاست ده گیگ
فضا 10 گیگ پهنای باند نامحدود اکانت FTP 10 عدد اکانت ایمیل 20 عدد دیتابیس 15 عدد دامین 5 عدد وبسرور لایت اسپید SSL رایگان دارد آنتی شلر CXS آنتی دیداس دارد آنتی ویروس دارد لوکیشن فنلاند دیتاسنتر هتزنر

1,000,000 ريال

ماهانه