هاست ویندوز پلسک ایران پلن 1
فضای هاست 1 گیگابایت پهنای باند 100 گیگابایت دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 5 عدد وبسرور IIS SSL رایگان دارد امکان تغییر نسخه PHP دارد لوکیشن ایران دیتاسنتر صفر و یک

80,000 ريال

ماهانه

هاست ویندوز پلسک ایران پلن 2
فضای هاست 2 گیگابایت پهنای باند 100 گیگابایت دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 5 عدد وبسرور IIS SSL رایگان دارد امکان تغییر نسخه PHP دارد لوکیشن ایران دیتاسنتر صفر و یک

150,000 ريال

ماهانه

هاست ویندوز پلسک ایران پلن 3
فضای هاست 3 گیگابایت پهنای باند 100 گیگابایت دامنه 1 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 5 عدد وبسرور IIS SSL رایگان دارد امکان تغییر نسخه PHP دارد لوکیشن ایران دیتاسنتر صفر و یک

200,000 ريال

ماهانه

هاست ویندوز پلسک ایران پلن 4
فضای هاست 5 گیگابایت پهنای باند 100 گیگابایت دامنه 2 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 5 عدد وبسرور IIS SSL رایگان دارد امکان تغییر نسخه PHP دارد لوکیشن ایران دیتاسنتر صفر و یک

350,000 ريال

ماهانه

هاست ویندوز پلسک ایران پلن 5
فضای هاست 10 گیگابایت پهنای باند 100 گیگابایت دامنه 3 عدد ساب دامنه نامحدود دیتابیس 10 عدد وبسرور IIS SSL رایگان دارد امکان تغییر نسخه PHP دارد لوکیشن ایران دیتاسنتر صفر و یک

750,000 ريال

ماهانه