ریسلر 5 گیگ
فضا 5120 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 100 عدد اکانت اف تی پی نامحدود دیتابیس نامحدود دیگر امکانات نامحدود وب سرور Litespeed دیتاسنتر هتزنر آنلاین لوکیشن آلمان

700,000 ريال

ماهانه

ریسلر 10 گیگ
فضا 10240 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 100 عدد اکانت اف تی پی نامحدود دیتابیس نامحدود دیگر امکانات نامحدود وب سرور Litespeed دیتاسنتر هتزنر آنلاین لوکیشن آلمان

850,000 ريال

ماهانه

ریسلر 15 گیگ
فضا 15360 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 100 عدد اکانت اف تی پی نامحدود دیتابیس نامحدود دیگر امکانات نامحدود وب سرور Litespeed دیتاسنتر هتزنر آنلاین لوکیشن آلمان

900,000 ريال

ماهانه

ریسلر 20 گیگ
فضا 20480 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 100 عدد اکانت اف تی پی نامحدود دیتابیس نامحدود دیگر امکانات نامحدود وب سرور Litespeed دیتاسنتر هتزنر آنلاین لوکیشن آلمان

1,400,000 ريال

ماهانه

ریسلر 25 گیگ
فضا 25600 مگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 100 عدد اکانت اف تی پی نامحدود دیتابیس نامحدود دیگر امکانات نامحدود وب سرور Litespeed دیتاسنتر هتزنر آنلاین لوکیشن آلمان

180,000 ريال

ماهانه