هاست یک گیگ
فضا 1 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 10 عدد اکانت اف تی پی 2 عدد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache-NginX SSL رایگان دارد

200,000 ريال

ماهانه

هاست دو گیگ
فضا 2 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 10 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 5 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache-NginX SSL رایگان دارد

250,000 ريال

ماهانه

هاست سه گیگ
فضا 3 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache-NginX SSL رایگان دارد

350,000 ريال

ماهانه

هاست چهار گیگ
فضا 4 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache-NginX SSL رایگان دارد

400,000 ريال

ماهانه

هاست پنح گیگ
فضا 5 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 5 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache-NginX SSL رایگان دارد

500,000 ريال

ماهانه

هاست شش گیگ
فضا 6 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 10 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 10 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache-NginX SSL رایگان دارد

600,000 ريال

ماهانه

هاست ده گیگ
فضا 10 گیگابایت پهنای باند نامحدود اکانت ایمیل 10 عدد دامین 10 عدد ساب دومین 20 عدد اکانت اف تی پی 5 عدد دیتابیس 15 عدد دیتاسنتر هتزنر لوکیشن فنلاند نوع هارد SSD NVME کنترل پنل دایرکت ادمین وب سرور Apache_NginX SSL رایگان دارد

900,000 ريال

ماهانه